272 mentorprogram.

Innan man blir antagen
Vi börjar med att prata på telefon om drivkrafter och syftet med mentorskapet och om personkemin känns rätt. 

Om man blir antagen
Kommer vi att boka ett  möte på tre – fyra timmar där du som adept får förberedande frågor som vi tar upp under mötet. Vi bokar också in alla datum för kommande möte vid detta tillfälle.

Under mentorprogrammet
Vi har 7 möten á 1,5-2 timmar. Mötena kan vara, avhängt av geografi, reserestriktioner med mera vara fysiska, via telefon eller teams.

Mellan mentormöten
Finns jag tillgänglig för akuta frågor, tips och råd via telefon och mejl. Därtill kan jag hjälpa till med kontakter i mitt nätverk.

Innan avslut
Under sista mötet gör vi en sammanfattning och utvärdering av samarbetet samt tar upp ditt nästa steg framåt.

Tidsintervall
September 2024 – augusti 2025 . Det finns möjlighet att hitta kortare intervaller och enstaka samtal via Teams.

Hör av dig så syr vi ihop det på bästa möjliga sätt.

Att tänka på som adept
Det är du som adept som bär det största ansvaret för att mentorskapet lyckas. Det är adepten som ansvarar för agendan (det är dina frågor och utmaningar som ska avhandlas) upprättas och följs. Min uppgift är att vara handledande och coachande i diskussionen. Det centrala för rollen som adept är din nyfikenhet och ödmjukhet i att söka kunskap och erfarenhet. I det ligger även att tydliggöra för dig själv vad du vill ha ut av mentorskapet och respektive möte. Gör gärna en lista på frågeställningar du vill ta upp med mig som mentor.

Pris:
Hela mentorprogrammet kostar 40 000 kronor exklusive moms, resor och eventuellt hotell. Det delas upp i två fakturor. 50% faktureras när vi haft vårt första mentorsamtal och 50% efter sex månader.

Intresseanmälan
Fyll i formuläret nedan så finns du med på intresselistan till nästa mentorprogram.

Observera att anmälan inte är bindande och urvalet bedöms utifrån flera aspekter.