Ta med lagandan in i styrelserummet.

Framgångsrika idrottsmän och företagsledare har olika mentala strategier som gör att de lyckas. Jag har haft förmånen att verkar nära många framgångsrika och några av de allra bästa. Den arsenal jag byggt upp genom åren har jag alla dessa att tacka för.

14 år i landslaget och 20 år i olika företagsledningar har gett mig en ovanlig vinkel till change management och coachning av ledningsgrupper. Kritiska framgångsbeslut tas av människor som mår bra, har rätt fokus och som fungerar i sin grupp.

Idag arbetar jag främst som Senior Advisor i styrelser och som konsult men har ett begränsat antal adepter som jag agerar mentor för och åtar mig uppdrag som konferencier och talare när tid finns.

Mentorprogram

Mentor programmet är fullt. Här sätter du upp dig på intresselistan för nästa år.

Soft Management.

Soft Management är min egen variant på change management baserad på mina erfarenheter som elitidrottare och som ledare. Soft Management är det fundamentala i allt jag gör vare sig jag agerar som styrelsemedlem, konsult, mentor eller talare. Kortfattat förklaras Soft Management med devisen ”All kraft i samma riktning”.